13 Haziran 2013

C# ile internet bağlantısı kontolünü yapmanın basit bir yolu bir internet sitesine bağlanmayı denemektir. En güvenilir site de google olduğunu göre işe başlayalım :) Gerekli olan kütüphane

using System.Net;

/// <summary>
/// Internet baglantisinin olup olmadigini kontrol eder
/// </summary>
/// <returns>Internet baglantisinin olup olmadigi</returns>
public bool CheckForInternetConnection()
{
 try
 {
 using (var client = new WebClient())
 using (var stream = client.OpenRead("http://www.google.com"))
 {
  return true;
 }
 }
 catch
 {
 return false;
 }
}

C# dilinde smtp sunucusunu kullanarak mail gönderme işlemini yapacağız. İşlemimiz için gerekli olan kütüphaneler

using System.Net;
using System.Net.Mail;

Mail gönderebilmemiz için gönderen maili ve şifresi, alıcı mail adresi, mail başlığı ve mail içeriği gereklidir.

// Gonderici mail adresi ve sifresi belirlenir
string fromEmail = "xxx@gmail.com";
string password = "****";
// Alici mail adresi belirlenir
string toEmail = "xyxy@gmail.com";
// Mail basligi
string subject = "Mail basligi";
// Mail icerigi
string mailbody = "Mail icerigi";

Bunları tanımladıktan sonra 'SendEmail' fonksiyonuna bu parametreleri gönderdiğimizde hata kontrolü ile mail yollanır.

private void SendEmail(string fromEmail, string password, string toEmail, string subject, string mailbody )
{
 try
 {
 // MailMessage nesnesi olusturulur
 MailMessage mailMessage = new MailMessage();
 // Gmail smtpClient nesnesi olusturulur
 SmtpClient smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com");

 // Mail hazirlanir
 mailMessage.From = new MailAddress(fromEmail);
 mailMessage.To.Add(toEmail);
 mailMessage.Subject = subject;
 mailMessage.Body = mailbody;

 // Gmail smtpPortu ayarlanir
 // Detayli bilgi https://support.google.com/mail/answer/13287?hl=en
 smtpClient.Port = 587;
 smtpClient.Credentials = new NetworkCredential(fromEmail, password);
 smtpClient.EnableSsl = true;

 // Mail smtp nesnesi ile yollanir
 smtpClient.Send(mailMessage);
 MessageBox.Show("Mail basariyla gonderildi.");
 }
 catch (Exception ex)
 {
 MessageBox.Show("Hata olustu. " + ex.Message);
 }
}

C# dilinde email validasyonu gerçekleştireceğiz. Bu fonksiyonu kullanabilmemiz için gerekli kütüphane:
using System.Text.RegularExpressions;
/// <summary>
/// Mail adresinin geçerliligini kontrol eder
/// </summary>
/// <param name="emailaddress">Email adresi</param>
/// <returns>Email adresinin geçerli olup olmadigi</returns>
public bool IsEmailAddressValid(string emailaddress)
{
 Regex regex = new Regex(@"^([\w\.\-]+)@([\w\-]+)((\.(\w){2,3})+)$");
 Match match = regex.Match(emailaddress);
 if (match.Success)
 return true;
 else
 return false;
}

Bu Blogda Ara

İletişim

Ad

E-posta *

Mesaj *